hfs_banner.gif

Wasserwagen - Frankfurter Feldbahnmuseum

Brigadetender Frankfurt RauhF 2005 1

Brigadetender Frankfurt RauhF 2005 2
Wasserwagen HF 426 des Frankfurter Feldbahnmuseums, Fotos: © Florian Rauh