hfs_banner.gif

Englische Heeresfeldbahn Lokomotiven

1. Weltkrieg Bezeichnung
Spurweite
Bauart
Bemerkung
Dampfloks Hudson 0-6-0WT
600 mm
Cn2t -
Barclay 0-6-0WT
600 mm
Cn2t
-
Hunslet 4-6-0T 600 mm 2'Cn2t (externer Link)
Baldwin Class 10-12-D 600 mm 2'Cn2t -
ALCO 2-6-2T 600 mm 1'C1'n2t -
Motorloks Baguley 10 PS 600 mm B'B' Benzol-Elektrisch 140 PS
Simplex 20 PS 600 mm Bdm -
Simplex 40 PS 600 mm Bdm -
British Westinghouse 45 PS 600 mm Bdm -
Dick Kerr&Co 45 PS 600 mm Bdm -